Op alfabet

a/z

Aanbestedingen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Voor aanbestedingen gelden onverkort de geldende voorschriften. Als hiervan wordt afgeweken wordt dit altijd aan de gemeenteraad gemeld.

Afvalverwerking

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Afvalverwerking dient op de meest milieuvriendelijke manier te gebeuren, composteren heeft de voorkeur boven verbranden, economische motieven mogen hierin niet bepalend zijn.

Alternatieve energievoorziening

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De gemeente werkt mee aan projecten voor alternatieve energievoorziening.

Automobiliteit

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Vermindering van automobiliteit is gunstig voor het milieu. De gemeente zal alles in het werk moeten stellen om openbaar vervoer, wandel- en fietsverkeer te stimuleren.