Verkeer & Vervoer

Verkeer & Vervoer

Vragen in: 'Verkeer & Vervoer'

Infrastructuur

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

De overheid zorgt voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat de burgers in alle verscheidenheid economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien. Kwaliteit van de infrastructuur is belangrijk voor het welbevinden van de burgers en voor de ontwikkeling van ons leefgebied.

Wegen

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Wegen dienen op een goed onderhoudsniveau te zijn en er moet voortdurend studie worden gedaan of de verschillende niveaus van verkeersstromen goed op elkaar zijn afgestemd. Overleg met verschillende wegbeheerders in ons gebied is dan ook noodzakelijk. Bij de aanleg van nieuwe wijken heeft de aanleg van een kwalitatief goede en veilige wegenstructuur hoge prioriteit.

Verkeersveiligheid

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Verkeersveiligheid moet een voortdurende aandacht hebben en waar nodig zullen maatregelen ter verbetering hiervan moeten worden uitgevoerd. Bij de aanleg van nieuwe wijken heeft de aanleg van een kwalitatief goede en veilige wegenstructuur hoge prioriteit.

Automobiliteit

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Vermindering van automobiliteit is gunstig voor het milieu. De gemeente zal alles in het werk moeten stellen om openbaar vervoer, wandel- en fietsverkeer te stimuleren.

Openbaar vervoer

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Voor het openbaar vervoer is overleg met provincie en vervoersaanbieders van groot belang. Het gemeentebestuur dient met de vervoerbedrijven zoveel mogelijk samen te werken om tot een optimaal systeem te komen. De gemeente draagt zorg voor stationsomgevingen en halteplaatsen die goed verzorgd en veilig zijn en over voldoende parkeerruimte beschikken. Wij zijn ervan overtuigd dat goed openbaar vervoer richting Rhenen flink zal bijdragen aan het oplossen van de problemen bij de z.g. "Rhenense brug". Een goede bus- of light rail verbinding is noodzakelijk.

Rhenense brug

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Wij zijn ervan overtuigd dat goed openbaar vervoer richting Rhenen flink zal bijdragen aan het oplossen van de problemen bij de z.g. "Rhenense brug". Een goede bus- of light rail verbinding is noodzakelijk.

Fiets- en wandelpaden

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Aanleg en onderhoud van fiets- en wandelpaden moet een belangrijke plaats in het wegenplan hebben. Speciale aandacht dient er te worden gegeven aan fiets- en voetpaden voor de routes die veel door scholieren worden gebruikt.

Zendmasten

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

De ontwikkelingen in de telecommunicatie stellen ons steeds voor nieuwe vragen.
Zolang de gezondheidseffecten door straling van zendmasten niet bekend zijn wil de ChristenUnie geen uitbreiding van deze masten toestaan.