Sociale en Maatschappelijke voorzieningen

Sociale en Maatschappelijke voorzieningen

Vragen in: 'Sociale en Maatschappelijke voorzieningen'

Zorg

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

In een samenleving waarin individualisering hand over hand toeneemt dreigen steeds meer mensen buiten gesloten te worden. Naast persoonlijke verantwoordelijkheid is het de overheid die in knellende gevallen de helpende hand dient te bieden. Er zijn verschillende oorzaken,(b.v. de wens van ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, spanning op de arbeidsmarkt, de steeds complexer wordende regelgeving) waardoor mensen tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben.

Zorgloket

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

"Zorg" is maatwerk, dat betekent dat er bij het zorgloket aandacht is voor de problematiek van een cliënt. Naast (waar nodig) financiële hulp, wordt ook gekeken, naar onderliggende oorzaken en wordt actief naar een oplossingsrichting gezocht.
Bestaande regelingen worden actief aangeboden.

Zorgconsulent

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Een (zorg) consulent gaat actief mensen opzoeken en, waar nodig, hulp bieden.

Sociaal platform

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Er is ook een belangrijke "signaalfunctie"voor een sociaalplatform. Dit platform wordt zo breed mogelijk samengesteld uit allerlei geledingen uit onze gemeente (pastorale werkers, artsen, maatschappelijk werkers, vrijwilligersorganisaties, scholen, politie).

Werkloosheid

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Mensen zonder werk worden begeleid naar terugkeer op de arbeidsmarkt. Werkervaring als vrijwilliger kan een sollicitatieproces positief beïnvloeden. In het traject naar regulier werk kunnen mensen (tijdelijk) worden ingezet in vrijwilligersprojecten. Om de deelname aan vrijwilligersprojecten te stimuleren mogen deelnemers naast een uitkering een kleine vergoeding ontvangen. Mensen die langdurig buiten het arbeidsproces zijn en waarvoor de kansen op de arbeidsmarkt minimaal zijn, mogen zonder aftrek van hun uitkering vrijwilligerswerk doen.

Vrijwilligerswerk

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden steeds belangrijker, de gemeente richt een vrijwilligerssteunpunt op met als doel te bemiddelen tussen vraag en aanbod, maar ook om hulp te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers die (tijdelijk) problemen hebben.

Mantelzorg

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden steeds belangrijker, de gemeente richt een vrijwilligerssteunpunt op met als doel te bemiddelen tussen vraag en aanbod, maar ook om hulp te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers die (tijdelijk) problemen hebben.

Minimum inkomen

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Extra aandacht verdienen mensen met een minimum inkomen. In het kader van de bijzondere bijstand wordt maatwerk geleverd. Naast de bestaande regelingen voor de aanschaf van duurzame goederen worden, waar nodig, mensen geholpen om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. Achterstand in het verwerken van aanvragen mag niet voorkomen.

Kwijtscheldingsbeleid

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Voor de minima blijft het kwijtscheldingsbeleid t.a.v. gemeentelijke heffingen bestaan.