Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Vragen in: 'Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening'

Volkshuisvesting

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of revitalisering van bestaande wijken gebruikt de gemeente de uitkomsten van een actueel volkshuisvestingsplan.

Starters

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Er dient uitdrukkelijk - bij nieuw te bouwen wijken - rekening te worden gehouden met starters, gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen.

Nieuwe wijken

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Nieuwe wijken worden opgezet met een grote diversiteit aan woningen.

Zelfstandig wonen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Vanwege de demografische ontwikkelingen is er extra aandacht voor ouderen. Met de trend om zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen wordt uitdrukkelijk rekening gehouden. Nieuw te bouwen (senioren)woningen zijn levensloop bestendig, rolstoel toegankelijk en voorbereid op faciliteiten voor ouderen.

Dorp

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Mensen zijn vaak gehecht aan het dorp waar zij lange tijd hebben gewoond, er dienen dan ook in alle kernen woonvoorzieningen te komen voor ouderen en alleenstaanden.

Woningbouwprogramma

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Het woningbouwprogramma moet evenwichtig over de kernen worden verdeeld.

Welstandsbeleid

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Het welstandsbeleid wordt nuchter en zakelijk vorm gegeven. Overbodige en beperkende maatregelen worden geschrapt.

Huurwoningen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Verkoop van huurwoningen stimuleert het eigen woning bezit, waar mogelijk of nodig werkt de gemeente hieraan mee.

Ruimtelijke ordening

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Bestemmingsplannen worden actueel gehouden en overschrijden niet de maximale wettelijke termijn. Bij het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan wordt vroegtijdig en duidelijk met de burgers uit het gebied gecommuniceerd.

Buitengebied

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Het buitengebied wordt zoveel als mogelijk beschermd. Aan verdere bebouwing wordt alleen meegewerkt bij dringende economische noodzaak. Alleen als de continuering of noodzakelijke economische groei van een agrarische onderneming gevaar loopt mag er nog worden gebouwd.