Lokale Kas

STEUN de Lokale afdeling van de ChristenUnie

Wij, als (plaatselijke) ChristenUnie beseffen dat wij afhankelijk zijn van God en bidden bij herhaling om de leiding van de Heilige Geest en om Zijn zegen! Vanuit het vertrouwen dat er uitzicht is, door Hem, op een leven over de grenzen van onze huidige wereld heen, zoeken wij gedreven naar de steun van allen die de ChristenUnie willen steunen en bevorderen. Zoals op de startpagina van deze website al staat aangegeven vragen wij naast uw stem, steun en betrokkenheid ook, of beter gezegd 'bovenal' om uw voorbede. Zonder Zijn zeggen en leiding van de Heilige Geest houd de zin van ons, als (plaatselijke) ChristenUnie, op te bestaan.

Op de tweede plaats zijn wij ook nuchter genoeg om te bekennen dat wij, naast uw stem, steun en betrokkenheid ook financiële middelen nodig hebben om te kunnen bestaan. Deze financiële middelen dienen voor de dagelijkse gang van zaken; als het gaat om zaalhuur voor de algemene ledenvergaderingen, gemaakte kosten van een uitgenodigde spreker, administratiekosten voor wat betreft diversen correspondentie, presentatiemateriaal en als (financieel) hoogtepunt één keer in de vier jaar de gemeenteraadsverkiezingen. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is verreweg de grootste kostenpost.

Als lid betaald u contributie aan de ChristenUnie, en via een verdeelsleutel (zie document:contributietarieven) krijgt de lokale kas een deel van u betaalde contributie, evenals de provincie. De afdracht die wij krijgen van de(landelijke) ChristenUnie, en waar u dus ook aan bijgedragen heb, is de structurele en grootste inkomsten bron van de lokale kas. Wij zijn iedere keer nog goed in balans gebleven als het gaat om inkomsten en uitgaven, inclusief de verkiezingscampagnes. Echter is wat meer financiële ruimte wenselijk. Wij willen u dan ook vragen een extra bijdragen aan onze lokale kas in overweging te nemen.

U kunt een eventuele extra bijdragen geven door bij de betaling van de contributie, middels de door het partijbureau gezonden acceptgiro, extra bijdragen boven op de contributie bij te tellen en over te maken. Het partijbureau draagt er zorg voor (zie document: contributieregeling) dat uw extra bijdrage de betreffende lokale kas ten goede komt. Daarnaast kunt u ook een extra bijdrage rechtstreeks storten op onze (lokale) rekening

(Iban) NL05INGB6470024

WIJ ZIJN U BIJ VOORBAAT ZEER DANKBAAR!

.