Verkiezingsprogramma

Kiezen voor wat écht telt!

De fractie van de ChristenUnie in Neder-Betuwe zet zich in als onderdeel van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen. Samen met andere christelijke organisaties en kerken willen we een zoutend zout zijn.

Centraal in ons verkiezingsprogramma staat niet de overheid maar de samenleving. Wij hebben een samenleving voor ogen die (godsdienst)vrijheid en ruimte biedt. Waar mensen, verenigingen en organisaties samen hun verantwoordelijkheid nemen om elkaar en onze gemeente verder te helpen.

Om voor elkaar te zorgen. Om op te komen voor wat kwetsbaar is. Iedereen mag daarin ook zijn eigen ruimte en vrijheid nemen om maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn.

Sterke gezinnen en families zijn de belangrijkste bouwstenen van een zorgzame samenleving en verdienen daarom onze voortdurende aandacht. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid voor de schepping die aan haar is toevertrouwd.

Wij willen bouwen aan een gemeente waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Neder-Betuwe, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

 De ChristenUnie kiest voor wat écht telt:

  1. Zorg voor elkaar
  2. Een economie waarin mensen centraal staan
  3. Kiezen voor de schepping

In de afgelopen 4 jaar mochten we in onze gemeente Neder-Betuwe, samen met andere partijen onze bijdrage leveren aan het goed functionerende gemeente. Een grote uitdaging die we alleen aankunnen als we in verbondenheid met elkaar en onze God de toekomst in gaan.

De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar in en buiten de Raadszaal van Neder-Betuwe handen en voeten aan geven. Wij zijn een unie van christenen met een mooie boodschap en een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen.

Doe je met ons mee voor wat écht telt in Neder-Betuwe? Geef je geloof een stem!