Alle dorpen

Dodewaard

Dodewaard kent een bloeiend verenigingsleven. De ChristenUnie zet zich in om in deze plaats een goed accommodatiebeleid te voeren. Er moet een nieuwe ruimte komen die het oude dorpshuis kan vervangen. Een multifunctionele ruime waarvan verenigingen gebruik kunnen maken. Ook gaat er in Dodewaard weer gebouwd worden. Belangrijk is dat dit voor alle groepen inwoners betaalbare woningen zijn. 

Echteld

Echteld is één van de kleine kernen van de gemeente. Het komt de leefbaarheid ten goede als er meer jonge gezinnen zich in het dorp vestigen. Het is goed voor de kleine basisschool maar ook voor het verenigingsleven. Het relatief kleine nieuwbouwproject Broedershof is een mooie uitbreiding voor het dorp. Door zijn kleinschaligheid en dorpse karakter ontstaat een nieuwe wijk in het groen. 

IJzendoorn

IJzendoorn is waardevol! De inwoners van het dorp zijn waardevol omdat er veel activiteiten worden georganiseerd in het dorpshuis en in de kerk. Ook is het goed om te zien dat men in IJzendoorn naar elkaar omziet! Het is belangrijk dat IJzendoorn voor iedereen toegankelijk blijft. IJzendoorn-West is een mooi plan dat al gerealiseerd is en de volgende fase lijkt er alweer aan te komen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst, want alleen zo houden we nu en in de toekomst IJzendoorn waardevol! 

Kesteren

Kesteren bloeit! Er wordt in Kesteren gebouwd aan Casterhoven, maar ook aan kleinere projecten als De Poorthof en De Oogsthof. Het is belangrijk dat er goed gelet wordt op de leefbaarheid. Denk hierbij aan voldoende speelvoorzieningen in heel Kesteren. Ook is de ChristenUnie promotor van duurzaamheid, en daarmee ook van de fiets. Hiervoor is het ook erg belangrijk dat er veilige fietspaden komen naar de winkels en de scholen. Alleen zo houden we Kesteren gezond en veilig! 

Ochten

De ChristenUnie zet zich in voor het snel realiseren van ontwikkelingen op en rond het van Drielplein! Naast parkeren moet het plein bijv. op Koningsdag ook voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Ook moet de dijk aantrekkelijker worden gemaakt voor recreanten. Het vrachtverkeer moet voor de veiligheid van de dijk worden geweerd. Hiervoor moet het oude plan van een rondweg oostelijk van de kern worden ontwikkeld. 

Opheusden

Samen maken en houden we Opheusden veilig en leefbaar! Het is belangrijk dat iedere wijk voldoende en goede speelvoorzieningen krijgt, de onveilige en drukke wegen in het dorp worden aangepakt en het Agro Business Centrum en de bijbehorende rondweg verder worden ontwikkeld. Hiervoor investeren wij geld en energie in het ontwikkelen van projecten, samen met de inwoners, bedrijven en winkeliers van Opheusden.