Contactgegevens ChristenUnie Neder-Betuwe

Als er na het bekijken van deze site nog vragen resten of wilt u een lokaal maatschappelijk/politiek onderwerp aan ons voorleggen, dan kunt u ons op verschillende manieren bereiken. Hieronder vindt u de correspondentieadressen van onze bestuursleden en de fractieleden. Wij doen onze uiterste best om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Contactgegevens bestuur ChristenUnie Neder-Betuwe

Correspondentieadres:  

Rijk van Manen (secretaris en penningmeester):
0344-643830
secretaris@neder-betuwe.christenunie.nl  

Overige contactgegevens:

Kees Schimmel (voorzitter): 
0488-48481951
kschimmel@neder-betuwe.christenunie.nl

Contactgegevens fractie Christenunie Neder-Betuwe

Correrpondentieadres:

Kees van Hattum (fractievoorzitter):
0488-412518 of 06-57142880
Keesvanhattum@kpnmail.nl

Overige contactgegevens:

Niels van Dijken: 06-25421393
Tim van Ooijen: 06-21960196
Teun Vlastuin: 06-13201857

Michiel van Hal: 0344-643338

Jannie Waarlé-Buys: 06-39548333